Wednesday, April 27, 2011

ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ........

ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ  ಇಣುಕಿದರೆ
ಕಾಣುವನು ಚಂದಿರನು
ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ
ಚಿತ್ತಾರ ಬರೆದಿರುವನು......

                  
ಆ ನೀಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ
ನಿಂತಿರುವೆ,ತಾರೆಯರೆಲ್ಲ
ಸೇವಕರಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು
ಸದಾ ಸುತ್ತಿರುವರು......


ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ
ನೀ ಕಾಣೆಯಾಗುವೆ,ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದೊಂದಿಗೆ
ಸದಾ ಬೆಳಕು ನೀಡುವೆ ......


ಹೇ ಬಾನಚಂದಿರನೆ
ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ನಿನ್ನ
ಹಾಲ್ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣವ ಹೊದ್ದಿರುವ
ನೀನು ಕಲಾಸಾಗರನಾಗಿರುವೆ .......